المنتیران
قیمت
01,850,000
رنگ
تشک حرارتی 40×60 سوناجم پارچه نانو
780,000 تومان
امتیاز 2.00 از 5
تشک حرارتی 60×40 سوناجم پارچه طوسی براق
780,000 تومان850,000 تومان
رو تشکی 60*40
رو تشکی طرحدار 60*40
105,000 تومان
رو تشکی 60*40
روتشکی طرحدار 60*40
105,000 تومان
امتیاز 2.00 از 5
ساق‌بند حرارتی ارتوپدی سوناجم
690,000 تومان860,000 تومان
ساق‌بند حرارتی(سوئیچ دیجیتال)سوناجم
890,000 تومان1,060,000 تومان
کمربند حرارتی ارتوپدی سوناجم
810,000 تومان1,050,000 تومان