یکی از مسائلی که هر چقدر راجع به آن بدانیم باز هم کم است و خیلی تو زندگی ما کاربرد دارد و برای موضوعات مختلف مثل تسکین دردهای بدنی ، موضعی و گرفتگی عضلانی به ما کمک می کند گرما‌درمانیه. با دیدن این ویدیو از زبان جناب آقای دکتر تهوری به طور کامل با گرما درمانی و اینکه چه فواید و کاربردهایی برای ما دارد آشنا می شوید. همچنین تاثیر تشک های حرارتی سوناجم در روند گرمادرمانی را بررسی میکنیم.